FAQ

Kto może się poddać badaniu?

Każdy może zostać poddany badaniu. Dzieciom poniżej 18 roku życia musi towarzyszyć rodzic lub opiekun.

Jaka jest procedura przeprowadzania testu?

Aby wykonać badanie antygenu Corona, należy zarezerwować termin na stronie. Staw się na miejscu punktualnie na umówioną wizytę i zabierz ze sobą dowód osobisty oraz kod QR, który otrzymałeś wcześniej pocztą elektroniczną. Test będzie przeprowadzany przez przeszkolony personel. Po około 15 minutach można uzyskać dostęp do wyniku testu online

Jakie dokumenty muszę przynieść?

Prosimy o stawienie się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem oraz kodem QR, który otrzymali Państwo od nas wcześniej w wiadomości e-mail.

Jakich środków płatniczych można użyć?

Prosimy pamiętać, że płatność gotówką na miejscu nie jest niestety możliwa. Przy rezerwacji można skorzystać z następujących metod płatności: iDeal, Sofort-Überweisung, Apple Pay, Google Pay, PayPal, VISA, przedpłata, polecenie zapłaty SEPA (przedpłata i polecenie zapłaty jest możliwe tylko dla terminów, które są >12 dni w przyszłości)

Który test Corona jest dla mnie odpowiedni?

Istnieją trzy ustalone metody badania wyładowań koronowych: Testy PCR, testy antygenów i testy przeciwciał. Testy PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) są stosowane do bezpośredniego wykrywania patogenów, próbki są analizowane w laboratorium. Technika PCR jest standardową procedurą w diagnostyce wirusów. Może on jednak wykryć tylko aktualną infekcję, ponieważ test wykrywa określone fragmenty informacji genetycznej. Szybkie testy PCR wykorzystują tę samą metodę, ale mogą być wykonywane bez laboratorium. Testy PCR są przydatne w przypadku osób, które mają objawy koronowe, miały bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi, przebywały na obszarach wysokiego ryzyka lub były zaangażowane w epidemie klastra. Testy antygenowe mogą również bezpośrednio wykrywać patogen, ale koncentrują się na fragmentach białek, a nie na informacji genetycznej. Testy na obecność antygenów są szczególnie przydatne w wykrywaniu infekcji u osób bez objawów. Mogą być również stosowane do oddzielania osób zakażonych od prawdopodobnie niezakażonych w dużych skupiskach ludzi w niewielkim okresie czasu, na przykład w szkołach lub miejscach pracy. Do pobrania próbki wymagane jest jednak przeszkolenie medyczne, co sprawia, że test antygenowy nie nadaje się do użytku prywatnego. Dzięki testowi na obecność przeciwciał można udowodnić, czy pacjent był zarażony wirusem Corona nawet po pokonaniu infekcji Corona. Testy na obecność przeciwciał są tak samo nieodpowiednie do wykrywania ostrej infekcji, jak i do określania aktualnej zakaźności, tego, jak dawno temu doszło do infekcji lub czy istnieje wystarczająca ochrona immunologiczna przed nową infekcją. Zamiast tego są one przydatne do retrospektywnego określenia liczby niezgłoszonych zakażeń w populacji.

Jak działa test PCR?

Test PCR jest najbezpieczniejszą metodą wykrywania aktualnego zakażenia wirusem Covid. Test przeprowadzany jest w laboratorium i jest szczególnie czuły. Procedura może z dużą pewnością wykryć, czy ktoś jest aktualnie zakażony na pewnych etapach infekcji, zwykle dwa do trzech dni po zakażeniu. Po tygodniu u niektórych osób wirus znika z okolic gardła, ale pozostaje w płucach. Odpowiednio, istnieją okresy infekcji, podczas których test PCR będzie negatywny pomimo infekcji.

Oprócz standardowego testu PCR z okresem oczekiwania wynoszącym co najmniej 24 godziny, dostępne są również szybkie testy PCR. Są one dostępne z zestawem testowym i mogą być stosowane bez laboratorium. W przypadku szybkiego testu PCR, wynik jest dostępny już po dwóch i pół godzinach. Wymagają one jednak większej ilości wirusa niż standardowy test PCR i są mniej wiarygodne. Jeśli jednak wynik jest pozytywny, pacjent jest prawie na pewno zakaźny.

Jak bezpieczny jest test PCR?

Jedną z zalet testu PCR jest jego dokładność wynosząca od 98% do 99%. Ponieważ test jest skuteczny już przy niskich poziomach wiremii, może się zdarzyć, że wynik testu będzie fałszywie dodatni, nawet jeśli nie ma już ryzyka zakażenia. Do wykrywania wyników fałszywie pozytywnych służy tzw. wartość Ct.

W procedurze testowej PCR materiał genetyczny wirusa, pobrany z wymazu z gardła, jest wzmacniany do momentu wykrycia sygnału pomiarowego. To wzmocnienie oznacza, że test może wykryć nawet niski poziom wirusa. Oznacza to również, że im mniej wirusów znajduje się we krwi, tym częściej materiał genetyczny musi być namnażany. Wartość Ct określona w badaniu PCR, która wskazuje cykl namnażania reakcji łańcuchowej polimerazy, może być zatem wykorzystana jako miara rzeczywistej ilości obecnych wirusów. Im wyższa jest oznaczona wartość Ct, tym niższa jest pierwotna wiremia w badanej próbce. Pierwotna wiremia wpływa z kolei na stopień zakaźności osoby zakażonej. W ten sposób pacjenci mogą uzyskać pozytywny wynik, nawet jeśli nie są już zakażeni.

Jak działa szybki test antygenowy?

Próbka pobierana jest z gardła i wymazu z nosa. Wymazówka jest następnie umieszczana w probówce z roztworem buforowym, co umożliwia wypłukanie cząstek wirusa. Pasek testowy jest następnie używany do określenia wyniku. Jeśli na pasku pojawi się jedna linia, test jest negatywny; jeśli pojawią się dwie linie, jest to wynik pozytywny. W porównaniu z testem PCR, test antygenowy jest łatwy w użyciu i zapewnia szybkie wyniki już po 15-30 minutach, nawet szybciej niż szybki test PCR.

Jak bezpieczny jest szybki test antygenowy?

Stosowany przez nas test jest zatwierdzony przez BfArM. Według producenta, test antygenowy ma czułość kliniczną 98,5% i swoistość kliniczną 99,3%. Czułość wskazuje, czy wszystkie osoby chore są również wykrywane jako osoby chore. Specyficzność wskazuje, czy wszystkie zdrowe osoby poddane badaniu są również wykrywane jako zdrowe. Należy jednak zauważyć, że stężenie antygenu może ulegać wahaniom w trakcie choroby i może spaść poniżej granicy wykrywalności testu antygenowego. Dlatego na podstawie negatywnych wyników testów nie można całkowicie wykluczyć ewentualnej infekcji.

Testy antygenowe są mniej czułe niż testy PCR, zwłaszcza jeśli wiremia w rozmazie jest zbyt niska. Dlatego też, jeśli wynik jest pozytywny, należy wykonać w laboratorium kolejny test PCR. Ponadto test na obecność antygenu może być fałszywie dodatni, jeśli doszło do zakażenia innym, podobnym koronawirusem. Jeśli wiremia w wymazie z gardła jest zbyt niska, możliwy jest również wynik fałszywie ujemny.

Jak działa test na obecność przeciwciał?

Wymagania wstępne testu na obecność przeciwciał różnią się znacznie od testu PCR i testu na obecność antygenów: nie jest on przeznaczony do wykrywania wirusa, ale reakcji układu odpornościowego na patogen. W pierwszych dniach lub tygodniach po zakażeniu organizm wytwarza przeciwciała przeciwko patogenowi. W wielu przypadkach przeciwciała mogą być nadal wykrywane we krwi po kilku miesiącach.

Podczas wykonywania testu na obecność przeciwciał, próbka krwi jest umieszczana na płytce testowej, która jest przygotowana z fragmentami nowego koronawirusa. Jeśli we krwi pacjenta obecne są przeciwciała, łączą się one z wirusem na badanej płytce. To, czy proces ten został przeprowadzony, jest uwidocznione za pomocą kolorowego markera.

Kiedy i w jaki sposób otrzymam wynik testu?

Po zakończeniu testu, możesz odzyskać swój wynik za pomocą kodu kreskowego i swojego adresu e-mail na tej stronie. Tam zobaczysz swój wynik testu wraz z Twoimi danymi osobowymi oraz godziną i datą testu.

Kiedy otrzymam swój wynik?

W zależności od użytego testu, wynik otrzymasz po ok. 15 minutach (szybki test). Wynik testu PCR otrzymasz w ciągu 24-48 godzin z naszego współpracującego laboratorium. Prosimy o sprawdzenie informacji w tym zakresie na stronie danej lokalizacji. Ponieważ współpracujemy z różnymi laboratoriami, mogą występować różnice regionalne.

Kiedy muszę być na miejscu?

Aby zapewnić sprawny przebieg procesu, prosimy o punktualne przybycie na miejsce testu. Wcześniejsze przybycie nie jest konieczne, ponieważ wszystkie spotkania umawiamy o stałej porze, aby uniknąć tłumów. Po upływie zarezerwowanego przedziału czasowego nie przysługuje prawo do przeprowadzenia testu.

Czy otrzymam zwrot kosztów za badanie?

Kiedy rezerwujesz u nas szybki test antygenowy, zgadzasz się pokryć koszty testu we własnym zakresie.

W jakich przypadkach nie należy przeprowadzać badań?

Jeśli masz już objawy choroby COVID-19 (suchy kaszel, bóle kończyn, dreszcze, gorączka, duszności, a także ból gardła i głowy, utrata węchu i smaku, nudności, wymioty, zatkany nos i biegunka), nie zgłaszaj się na badania i zadzwoń pod numer 116117, numer dyżuru medycznego.

Jak długo trwa test?

Na miejscu w ciągu kilku minut przejeżdżasz przez nasz pas testowy w systemie jednokierunkowym. Sam wymaz z gardła trwa tylko kilka sekund. Konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja, aby Twoje dane zostały zapisane w celu przesłania wyniku testu.

Czy dzieci, niemowlęta i młodzież mogą być badane?

Niemowlęta mogą być badane od 2 roku życia (pod opieką rodziców). Nie możemy zagwarantować zebrania wystarczającej ilości materiału do prawidłowej oceny testu. Dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia musi towarzyszyć podczas badania rodzic lub opiekun.

Co się stanie, jeśli wynik mojego testu będzie pozytywny?

Jeśli wynik testu będzie pozytywny, proszę natychmiast poddać się domowej kwarantannie ("Absonderung" w rozumieniu § 30 ustawy o ochronie przed zakażeniami (IfSG)). Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub centrum kontroli pod numerem 116117 w celu przeprowadzenia wymaganego obecnie testu PCR.

Należy przestrzegać następujących środków przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie segregacji: https://corona.rlp.de/de/themen/einreise-aus-risikogebieten-quarantaeneregeln-und-mehr/

Co się stanie, jeśli wynik testu jest nieważny?

W rzadkich przypadkach może wystąpić nieprawidłowy wynik. Jeśli Twój test nie może zostać oceniony lub jest nieważny, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Otrzymasz bezpłatny kod vouchera i będziesz mógł natychmiast zarezerwować nową wizytę.

Charakter testu / odchylenia

Czułość procedury testu diagnostycznego wskazuje odsetek chorych pacjentów, u których dana choroba jest rzeczywiście wykrywana przez zastosowanie testu, tj. pojawia się pozytywny wynik testu. Jest on definiowany jako iloraz prawdziwie pozytywnych wyników testu i sumy prawdziwie pozytywnych i fałszywie negatywnych wyników testu.

Czułość naszego szybkiego testu na obecność antygenu COVID-19 wynosi 98,50%. Oznacza to, że 98,50 na 100 pacjentów jest wykrywanych jako chorzy. To z kolei oznacza, że wskaźnik fałszywie ujemny wynosi 1,5%, tzn. u 1,5 osoby wykrywany jest wynik negatywny testu, mimo że osoba ta jest w rzeczywistości chora na COVID. Swoistość procedury testu diagnostycznego wskazuje na prawdopodobieństwo, że osoby faktycznie zdrowe, które nie cierpią na daną chorobę, zostaną również wykryte w teście jako zdrowe. Jest on definiowany jako iloraz prawdziwie negatywnych wyników testów i sumy fałszywie pozytywnych i prawdziwie negatywnych wyników testów - tj. wszystkich wyników testów, które w rzeczywistości nie były związane z chorobą.

Swoistość naszego szybkiego testu na obecność antygenu COVID-19 wynosi 99,3%. Oznacza to, że na 100 zdrowych osób, 99,3 jest identyfikowanych jako zdrowe. To z kolei oznacza, że wskaźnik fałszywych wyników pozytywnych wynosi 0,7%, tzn. pozytywny wynik testu wykrywany jest u 0,7 osoby, chociaż osoba ta w rzeczywistości nie jest chora na COVID.

Czy mogę podróżować z negatywnym wynikiem testu?

Ponieważ przepisy na całym świecie różnią się między sobą, każdy kraj sam decyduje o tym, jaka detekcja jest potrzebna. W większości przypadków szybkie testy na obecność antygenu koronowego są rozpoznawane w taki sam sposób jak testy PCR. Wszystkie dalsze informacje można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Zdrowia. Proszę sprawdzić u odpowiednich władz w miejscu docelowym oraz u organizatora lotu, czy akceptowane są szybkie testy antygenowe, testy PCR lub szybkie testy PCR.

Kiedy mogę poddać się badaniu po wjeździe do kraju z obszaru ryzyka?

Uwaga. Przepisy dotyczące podróży mogą w każdej chwili ulec zmianie. Wszystkie aktualne informacje można znaleźć na stronie https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html.

Od 11.1.2021 r. wjazd z obszaru ryzyka musi być zgłoszony online na stronie https://einreiseanmeldung.de. Ponadto od 11.01.2021 r. należy również przedstawić negatywny wynik testu Corona, maksymalnie 48 godzin przed lub bezpośrednio przy wjeździe. Osoba powracająca z podróży musi natychmiast poddać się kwarantannie i nie może również przyjmować żadnych gości. Tak zwane "darmowe testowanie" za pomocą nowego testu jest możliwe dopiero po pięciu dniach. Jeżeli typowe objawy zakażenia koronawirusem pojawią się w ciągu dziesięciu dni od wniknięcia do organizmu, należy przeprowadzić drugi test. (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032)

Regulacja specjalna NRW: Podróżni, którzy wjeżdżają z zagranicy i przebywali na obszarze zagrożonym w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem, są zobowiązani do poddania się badaniu maksymalnie 24 godziny przed wjazdem lub natychmiast po wjeździe. Do czasu przeprowadzenia testu należy unikać kontaktu z innymi osobami spoza własnego gospodarstwa domowego. Jeżeli badanie wstępne nie zostanie przeprowadzone, segregacja, której należy przestrzegać, zostaje zakończona w wyniku negatywnego wyniku badania przeprowadzonego w późniejszym terminie (badanie swobodne), które może być przeprowadzone w dowolnym czasie po wprowadzeniu. W przypadku wjazdu z Wielkiej Brytanii i Afryki Południowej, wynik koronarografii musi być przedstawiony odpowiednim władzom sanitarnym w ciągu 48 godzin od wjazdu. Drugi test musi być przeprowadzony pięć dni po wjeździe ze Zjednoczonego Królestwa lub Republiki Południowej Afryki. Jeśli wynik testu jest negatywny, osoba jest zwalniana z segregacji domowej. (Źródło: Rozporządzenie w sprawie ochrony przed nowymi zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 w odniesieniu do wjeżdżających i powracających podróżnych z Wielkiej Brytanii i Republiki Południowej Afryki oraz innych państw zaklasyfikowanych jako obszary ryzyka (Coronaeinreiseverordnung - CoronaEinrVO) z dnia 09.01.2021 r.)

Czy negatywny wynik szybkiego testu na antygen Corona jest uznawany po przybyciu z obszaru ryzyka?

Tak, Federalne Ministerstwo Zdrowia postanowiło w swojej nowej strategii (od 11.11.2020), że przy wjeździe z obszaru zagrożonego należy na żądanie odpowiedniego urzędu zdrowia przedstawić negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego. Dowód ten może mieć formę papierową lub cyfrową. Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Zdrowia

Kto jest uprawniony do bezpłatnego testu na obywatelstwo?

Uprawnienie do badania obywatelstwa za pomocą testu antygenów PoC jest obecnie dostępne dla wszystkich osób i nie wymaga zamieszkiwania lub stałego pobytu w Niemczech. Bezpłatny test na obywatelstwo można zdawać również kilka razy w tygodniu.

Kto jest uprawniony do wykonania zalecanego badania laboratoryjnego PCR?

Bezpłatny test laboratoryjny PCR może być stosowany tylko wtedy, gdy spełnione są wymagania TestV. Nie może być używany w podróży!

Do jakich krajów mogę podróżować?

Niestety, wymagania dotyczące wjazdu do różnych krajów podróży stale się zmieniają. Prosimy o zasięgnięcie informacji na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub na lotnisku na temat wymogów wjazdowych w danym kraju podróży. W niektórych krajach wymagane jest laboratoryjne badanie PCR. Test RapidPCR NIE jest laboratoryjnym testem PCR. Ponadto, nasze laboratorium nie posiada jeszcze certyfikatu ISO 15189, co oznacza, że obecnie nie można wjechać np. do Hongkongu z wynikiem testu PCR z naszego laboratorium.

Czy mogę podróżować do Wielkiej Brytanii?

Nasze testy PCR i antygenowe spełniają aktualne kryteria wjazdu do Wielkiej Brytanii. Nasz test antygenowy znajduje się na liście COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database. Według producenta test antygenowy ma czułość kliniczną 98,5% i swoistość kliniczną 99,3% dla ładunków wirusów powyżej 100 000 kopii/ml.

Nasz certyfikat zawiera następujące informacje:

  • Twoje nazwisko, które powinno być zgodne z nazwiskiem widniejącym w dokumentach podróży.
  • twoja data urodzenia lub wiek
  • wynik badania
  • datę pobrania próbki testowej lub otrzymania jej przez dostawcę usług testowych
  • nazwę placówki przeprowadzającej test i jej informacje kontaktowe
  • potwierdzenie urządzenia użytego do testu lub potwierdzenie, że test jest testem PCR

Jak wiarygodny jest szybki test antygenowy?

Nasz test znajduje się na liście COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database. Według producenta, test antygenowy ma czułość kliniczną 98,5% i swoistość kliniczną 99,3% dla ładunków wirusów większych niż 100,000 kopii/ml. Wynik czułości wskazuje, czy każdy, kto ma wirusa, jest prawidłowo identyfikowany jako jego nosiciel. Wynik specyficzności wskazuje, czy wszyscy, którzy nie mają wirusa, są prawidłowo identyfikowani jako niezakażeni wirusem. Należy jednak pamiętać, że stężenie antygenów może ulegać wahaniom w trakcie choroby i może być poniżej granicy wykrywalności testu antygenowego. Dlatego też negatywny wynik testu nie może całkowicie wykluczyć ewentualnej infekcji.

Kiedy otrzymam swój wynik?

W zależności od użytego testu, wynik otrzymasz po ok. 15 minutach (szybki test). Wynik testu PCR otrzymasz z naszego współpracującego laboratorium w ciągu 24-36 godzin. Prosimy o sprawdzenie informacji na stronie danej lokalizacji. Ponieważ współpracujemy z różnymi laboratoriami, mogą tu występować różnice regionalne.