Skip to content

Często zadawane pytania

Test może wykonać każdy w wieku co najmniej 18 lat. Dzieciom w wieku poniżej 18 lat musi towarzyszyć opiekun prawny.

Aby wykonać test antygenowy na koronawirusa, należy zarezerwować termin na stronie internetowej. Należy zgłosić się punktualnie w umówionym terminie do punktu pobrań, mając przy sobie dokument tożsamości i kod QR, otrzymany wcześniej drogą e-mailową. Test jest wykonywany przez wykwalifikowany personel. Wynik testu jest dostępny online po upływie ok. 15 minut.

Należy zabrać ważny dowód osobisty lub paszport i kod QR otrzymany wcześniej w wiadomości e-mailowej od nas.

Uwaga: płatność gotówką na miejscu niestety nie jest możliwa. Przy rezerwowaniu terminu można skorzystać z następujących metod płatności: iDeal, przelew natychmiastowy, Apple Pay, Google Pay, PayPal, VISA, przedpłata, polecenie zapłaty SEPA (opcje przedpłaty i polecenie zapłaty są dostępne wyłącznie w przypadku terminów odległych o >12 dni).

Stosowane są trzy metody testowania na obecność koronawirusa: testy PCR, testy antygenowe i testy na obecność przeciwciał.

Testy PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) służą do bezpośredniego wykazania obecności patogenu, próbki są analizowane w laboratorium. Technika PCR to standardowe postępowanie w diagnostyce wirusów. Badanie to może jednak potwierdzić wyłącznie aktualną infekcję, ponieważ test ustala określone odcinki informacji genetycznych. Szybkie testy PCR korzystają z tej samej metody, ale mogą być realizowane bez udziału laboratorium. Testy PCR są odpowiednie dla osób, które wykazują objawy infekcji koronawirusowej, miały kontakt z osobą zakażoną, przebywały na obszarach ryzyka lub uczestniczyły w ogniskach klastrowych.

Testy antygenowe również mogą wykazać bezpośrednio obecność patogenu, ale nie koncentrują się na informacjach genetycznych, lecz na fragmentach białka. Testy antygenowe są przede wszystkim odpowiednie do ustalenia infekcji u osób, które nie wykazują objawów choroby. Ponadto w przypadku większych grup osób na niewielkiej powierzchni można oddzielić osoby zakażone od osób prawdopodobnie niezakażonych, na przykład w szkołach lub w miejscu pracy. Do pobrania próbki niezbędne jest jednak przeszkolenie medyczne, w związku z czym test antygenowy nie nadaje się do użytku prywatnego.

Wykonując test na obecność przeciwciał, można stwierdzić po przebytej infekcji koronawirusowej, czy choroba pacjenta miała charakter koronawirusowy. Testy na obecność przeciwciał nie są odpowiednie do wykazania ostrej infekcji ani do ustalenia aktualnej zakaźności, czasu od przebycia infekcji lub stwierdzenia, czy ochrona immunologiczna przed ponownym zakażeniem jest wystarczająca. Testy te są odpowiednie do uzupełniającego ustalenia nieujawnionej liczby zakażeń w społeczeństwie.

Test PCR to najbardziej bezpieczna metoda potwierdzenia aktualnej infekcji COVID. Test jest wykonywany w laboratorium i wykazuje się szczególną wrażliwością reakcji. W określonych fazach infekcji metoda ta potwierdza z dużą dozą pewności, czy dana osoba jest aktualnie zakażona, zwykle w ciągu dwóch do trzech dni od zakażenia. U niektórych osób wirus znika z gardła po upływie tygodnia, ale nadal pozostaje w płucach. W związku z tym w określonych fazach infekcji test PCR wypada negatywnie mimo aktywnego zakażenia.

Oprócz standardowego testu PCR z czasem oczekiwania wynoszącym co najmniej 24 godz. istnieje również szybki test PCR. Taki test jest dostępny w formie zestawu, którego można użyć bez udziału laboratorium. Szybki test PCR dostarcza wynik już po upływie 2,5 godz. Testy tego typu wymagają jednak większej wiremii niż standardowy test PCR i są mniej wiarygodne. Jeżeli jednak wynik jest dodatni, prawdopodobieństwo zakaźności pacjenta jest wysokie.

Zaletą testu PCR jest to, że jego wiarygodność wynosi 98–99%. Ponieważ test ten dostarcza informacji już przy niskiej wiremii, istnieje również możliwość uzyskania fałszywie dodatniego wyniku, nawet gdy nie ma już ryzyka zakażenia. Do rozpoznania fałszywie dodatniego wyniku służy tzw.wartość Ct.

Podczas wykonywania testu PCR materiał genetyczny wirusa, pobrany w formie wymazu z gardła, jest zwielokrotniany tak długo, dopóki nie uda się zarejestrować sygnału pomiarowego. Dzięki temu zwielokrotnieniu można rozpoznać nawet niską wiremię. To znaczy również, że im mniej wirusów znajduje się we krwi danej osoby, tym częściej trzeba dokonać zwielokrotnienia materiału genetycznego. Miarą faktycznie występującej ilości wirusów może być zatem wartość Ct ustalona w teście PCR, wskazująca cykl namnażania w reakcji łańcuchowej polimerazy. Im wyższa jest ustalona wartość Ct, tym niższa jest początkowa wiremia w badanej próbce. Początkowa wiremia z kolei ma wpływ na zakaźność zainfekowanej osoby. Tym samym pacjent może uzyskać wynik dodatni, mimo że już nie zakaża.

Próbka jest pobierana w formie wymazu z gardła i nosa. Następnie wacik jest umieszczany w rurce z roztworem buforowym, co powoduje wypłukanie cząstek wirusa. Teraz ustala się wynik z użyciem paska testowego. Jeżeli na pasku pojawi się linia, wynik testu jest negatywny. Dwie linie oznaczają wynik dodatni. Test antygenowy w porównaniu do testu PCR oferuje łatwość obsługi i szybki wynik w ciągu zaledwie 15–30 minut – jeszcze szybciej niż szybki test PCR.

Stosowany przez nas test został dopuszczony do użytku przez BfArM. Według producenta test antygenowy wykazuje wrażliwość kliniczną na poziomie 98,5% i swoistość kliniczną na poziomie 99,3%. Wrażliwość wskazuje, czy wszyscy chorzy są również rozpoznawani jako osoby chore. Swoistość określa, czy wszystkie zdrowe, przetestowane osoby są również rozpoznawane jako osoby zdrowe. Należy jednak pamiętać, że stężenie antygenu może wahać się w trakcie przebiegu choroby i może spadać poniżej granicy wykrywalności testu antygenowego. Z tego względu nie można całkowicie wykluczyć możliwości zakażenia na podstawie negatywnego wyniku testu.

Testy antygenowe są mniej wrażliwe niż testy PCR, przede wszystkim przy zbyt niskiej wiremii w wymazie. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku należy zatem wykonać dodatkowy test PCR w laboratorium. Ponadto test antygenowy może dać fałszywie dodatni wynik, jeżeli doszło do zakażenia innym, podobnym koronawirusem. Przy zbyt niskiej wiremii w wymazie z gardła możliwe jest również uzyskanie fałszywie ujemnego wyniku.

Warunki dla testu na obecność przeciwciał znacznie różnią się od testu PCR i testu antygenowego – test ten nie służy do wykrywania wirusa, ale do określenia reakcji układu odpornościowego na patogen. W pierwszych dniach lub tygodniach po zakażeniu organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała dla patogenu. W wielu przypadkach przeciwciała są nadal obecne we krwi również po wielu miesiącach.

Przy wykonywaniu testu na obecność przeciwciał umieszcza się próbkę krwi na płytce testowej z preparatem fragmentów nowego koronawirusa. Jeżeli we krwi pacjenta znajdują się przeciwciała, następuje ich wiązanie z wirusem obecnym na płytce testowej. Kolorowy marker wskazuje, czy doszło do tego procesu.

Po wykonaniu testu można sprawdzić swój wynik na tej stronie, korzystając z kodu kreskowego i adresu e-mail. Wynik testu zostanie wyświetlony wraz z danymi osobowymi pacjenta oraz godziną i datą wykonania testu.

W zależności od użytego testu, wynik otrzymasz po ok. 15 minutach (szybki test).

Wynik testu PCR otrzymasz zazwyczaj w ciągu 24-48 godzin po otrzymaniu próbek w naszym współpracującym laboratorium za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponieważ współpracujemy z różnymi laboratoriami, mogą występować różnice regionalne. Jeśli nie otrzymasz wyniku testu e-mailem w ciągu 72 godzin, otrzymasz zwrot pieniędzy.

Jeśli potrzebujesz szybkiego wyniku testu PCR, zarezerwuj Szybki Test PCR. Szybki test PCR jest już oferowany przez kilka placówek, gdzie wynik otrzymasz w ciągu około 30 minut.

Nie zwracamy żadnych kosztów poniesionych z powodu opóźnionego wyniku testu PCR.

Wynik testu jest udostępniany w wersji niemieckiej i angielskiej.

Tak, podany numer mojego dokumentu tożsamości lub paszportu jest odnotowany również w wyniku testu.

Aby zagwarantować sprawne wykonanie testu, należy punktualnie stawić się w punkcie testowania. Nie ma potrzeby zbyt wczesnego pojawienia się na miejscu, ponieważ wszystkie terminy mają przydzieloną stałą godzinę, co ma na celu uniknięcie tworzenia skupisk osób. W razie ryzyka spóźnienia prosimy o informację telefoniczną. Po upływie zarezerwowanego przedziału czasowego nie przysługuje prawo do wykonania testu.

Zarezerwowanie szybkiego testu antygenowego w naszym punkcie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na samodzielnie pokrycie kosztów testu.

Jeżeli masz już objawy choroby COVID-19 (suchość w gardle, bóle kończyn, dreszcze, gorączka, płytki oddech oraz ból gardła i głowy, utrata węchu i smaku, mdłości, wymioty, niedrożność nosa i biegunka), nie zgłaszaj się na test – zamiast tego skontaktuj się lekarzem dyżurnym pod numerem 116117.

Przejście naszego odcinka testowego w systemie ruchu jednostronnego w punkcie pobrań zajmuje kilka minut. Samo pobranie wymazu z gardła trwa tylko kilka sekund. Wcześniej jednak należy się zarejestrować, aby zapisać dane do przekazania wyniku testu.

Testy można wykonywać u dzieci w wieku od 7 lat. Podczas testu dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat musi towarzyszyć opiekun prawny.

Jeżeli wynik testu jest dodatni, należy niezwłocznie udać się na kwarantannę domową („izolacja” w rozumieniu § 30 ustawy o ochronie przed infekcjami (IfSG)). W celu wykonania testu PCR należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub dyspozytorem pod numerem 116117.

Należy przestrzegać następujących wytycznych rozporządzenia w sprawie izolacji:
https://corona.rlp.de/de/themen/einreise-aus-risikogebieten-quarantaeneregeln-und-mehr/

W rzadko występujących przypadkach istnieje ryzyko uzyskania nieważnego wyniku. Jeżeli test nie nadaje się do oceny lub jest nieważny, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia klienta drogą e-mailową. Otrzymasz bezpłatny kod, z którym możesz od razu zarezerwować nowy termin.

Wrażliwość procedury testu diagnostycznego wskazuje, u jakiego procenta chorych pacjentów faktycznie rozpoznaje się daną chorobę poprzez zastosowanie testu, tzn. uzyskuje się dodatni wynik testu. Jest definiowana jako współczynnik dodatnich wyników testu oraz sumy dodatnich i fałszywie dodatnich wyników testu.

Wrażliwość naszego szybkiego testu antygenowego COVID-19 wynosi 98,50%. To znaczy, że spośród 100 chorych rozpoznaje się 98,50 jako osoby chore. Z kolei to oznacza, że wskaźnik wyników fałszywie ujemnych wynosi 1,5%, tj.wynik dla 1,5 osoby jest ujemny, chociaż w rzeczywistości dana osoba choruje na COVID. Swoistość procedury testu diagnostycznego określa prawdopodobieństwo rozpoznania osób faktycznie zdrowych, u których nie wystąpiła dana choroba, jako osoby zdrowe na podstawie wykonanego testu. Swoistość jest definiowana jako współczynnik ujemnych wyników testu oraz sumy ujemnych i fałszywie dodatnich wyników testu – a zatem wszystkich wyników testu, w których faktycznie choroba nie występowała.

Swoistość naszego szybkiego testu antygenowego COVID-19 wynosi 99,3%. To znaczy, że spośród 100 zdrowych rozpoznaje się 99,3 osoby jako osoby zdrowe. Z kolei to oznacza, że wskaźnik wyników fałszywie dodatnich wynosi 0,7%, tj.wynik dla 0,7 osoby jest dodatni, chociaż w rzeczywistości dana osoba nie choruje na COVID.

Ponieważ przepisy na świecie różnią się między sobą, każdy kraj decyduje indywidualnie, jakie dokumenty są wymagane. W większości przypadków szybkie testy antygenowe na koronawirusa są uznawane na równi z testami PCR. Wszystkie pozostałe informacje są dostępne na stronie federalnego Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!Przepisy dotyczące podróży mogą w każdej chwili ulec zmianie. Wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html.

Od 11.01.2021 r.należy zgłosić przyjazd z obszaru ryzyka online na stronie https://einreiseanmeldung.de. Ponadto od 11.01.2021 r.należy dodatkowo przedstawić ujemny wynik testu na koronawirusa, wykonanego maks. 48 godz.przed przyjazdem lub bezpośrednio przy wjeździe. Osoba wracająca z podróży jest zobowiązana do niezwłocznego udania się na kwarantannę i nie może przyjmować żadnych odwiedzin. Tzw. zwolnienie z kwarantanny poprzez ponowne wykonanie testu jest możliwe dopiero po pięciu dniach. Jeżeli w ciągu dziesięciu dni od przyjazdu pojawią się typowe objawy zakażenia koronawirusem, należy wykonać drugi test. (https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032)

Regulacje specjalne dla NRW:
podróżni przyjeżdżający z zagranicy, którzy w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed przyjazdem przebywali w obszarze ryzyka, są zobowiązani do wykonania testu na maksymalnie 24 godz.przed przyjazdem lub bezpośrednio po przyjeździe. Do czasu wykonania testu kontakt z innymi osobami spoza własnego gospodarstwa domowego jest zabroniony. Jeżeli test po przyjeździe nie zostanie wykonany, obowiązkowa izolacja zostanie zakończona poprzez uzyskanie ujemnego wyniku testu wykonanego w późniejszym terminie (zwolnienie z kwarantanny), który można wykonać w dowolnym momencie po przyjeździe. W przypadku przyjazdu z Wielkiej Brytanii i RPA obowiązuje wymóg przedstawienia właściwym urzędom ds. zdrowia wyniku testu na koronawirusa w ciągu 48 godzin od przyjazdu. Po pięciu dniach od przyjazdu z Wielkiej Brytanii i RPA należy wykonać drugi test. Ujemny wynik tego testu zwalnia z izolacji domowej. (Źródło: rozporządzenie w sprawie ochrony przed nowymi zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 w odniesieniu do osób przyjeżdżających i powracających z Wielkiej Brytanii i RPA oraz innych państw zaklasyfikowanych jako obszary ryzyka (rozporządzenie w sprawie podróży w czasie pandemii koronawirusa – CoronaEinrVO) z dnia 09.01.2021 r.)

Tak, federalne Ministerstwo Zdrowia zadecydowało w nowej strategii (stan z dnia 11.11.2020 r.), że przy przyjeździe z obszaru ryzyka należy przedstawić ujemny wynik testu PCR lub testu antygenowego na żądanie właściwego urzędu ds. zdrowia. Wynik można przedstawić w formie papierowej lub cyfrowej. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie federalnego Ministerstwa Zdrowia.

Pytania techniczne dotyczące potwierdzeń/kodu QR należy kierować drogą e-mailową na adres działu wsparcia ticket i/O: support@ticket.io