Veri koruması

1. Bir bakışta veri koruması

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi, bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu veri koruma beyanındaki "Sorumlu kuruluşa ilişkin not" bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu olabilir, için. Örneğin, bir iletişim formuna girdiğiniz veriler.

Diğer veriler, BT sistemlerimiz tarafından web sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak veya sizin izninizle kaydedilir. Bu esas olarak teknik verilerdir (ör. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülendiği saat). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız olmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu izni istediğiniz zaman ilerisi için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Veri korumasıyla ilgili başka sorularınız varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üçüncü taraf analiz araçları ve araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu öncelikle sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programları hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

Başvuru sahipleri için veri koruma bilgileri

Bizimle ilgilendiğiniz ve şirketimizde bir pozisyona başvurduğunuz veya başvurduğunuz için memnunuz. Aşağıda, başvurunuzla bağlantılı olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında size bilgi vermek istiyoruz.

Hangi verileriniz tarafımızca işleniyor? Ve ne amaçla?

Başvurunuzla ilgili olarak tarafımıza sunduğunuz verileri, pozisyona (veya varsa şirketimizdeki diğer açık pozisyonlara) uygunluğunuzu kontrol etmek ve başvuru sürecini yürütmek için işliyoruz.

Bunun yasal dayanağı nedir?

Bu başvuru sürecinde kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı öncelikle BDSG Madde 26 Fıkra 1 Cümle 1'dir. Bundan sonra, bir iş ilişkisinin kurulmasına ilişkin kararla bağlantılı olarak gerekli olan verilerin işlenmesine izin verilir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra verilerin yasal takibat için gerekli olması gerekiyorsa, veriler GDPR 6. Maddenin gereklilikleri temelinde, özellikle de 6. Maddenin 1. paragrafının 1. paragrafına göre meşru menfaatlerin korunması için işlenebilir. f GDPR. O halde bizim ilgimiz, iddiaların ileri sürülmesi veya savunulmasında yatar.

Veriler ne kadar süreyle saklanacak?

Başvuru sahiplerinin verileri reddedilirse 6 ay sonra silinecektir. Kişisel verilerinizin daha fazla saklanmasına izin vermiş olmanız durumunda, verilerinizi başvuru havuzumuza aktaracağız. Verileriniz iki yıl sonra orada silinecek.

Veriler hangi alıcılara aktarılacak?

Şirketimiz bünyesinde veriler ilgili departman başkanlarına ve gerektiğinde yönetime iletilmektedir.

Veriler nerede işleniyor?

Veriler münhasıran şirketimizin Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki sistemlerinde işlenir.

Verilerimi sağlamamanın sonuçları nelerdir?

Verilerinizi sağlamadan, başvurunuzu yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili olarak düzenli olarak kontrol edemiyoruz, bu nedenle başvurunuzu başvuru sürecinde dikkate alamayız.

Otomatik karar verme

Otomatik karar verme veya profil oluşturma yoktur.

2 . Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)

Harici barındırma

Bu web sitesi harici bir servis sağlayıcı (barındırma sağlayıcı) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde kaydedilen kişisel veriler, ev sahibinin sunucularında saklanır. Bu olabilir. a. IP adresleri, iletişim talepleri, meta ve iletişim verileri, sözleşme verileri, iletişim verileri, isimler, web sitesi erişimi ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer veriler olabilir.

Barındırıcı, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle olan sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (Madde 6 paragraf 1 lit.b GDPR) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla kullanılır ( Madde 6 Paragraf 1 lit.f GDPR).

Ev sahibimiz, verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip edecektir.

Aşağıdaki barındırıcıları kullanıyoruz:

Hetzner Online GmbH Sanayi 25. 91710 Gunzenhausen, Almanya

Bir sipariş işleme sözleşmesinin imzalanması

Veri koruma uyumlu işlemeyi sağlamak için barındırma sağlayıcımızla bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

3 . Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Veri koruması

Bu web sitesinin operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri iletiminin (örn. e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

CoviMedical GmbH
Steinwiese 18
35685 Dillenburg

Telefon: +49 2771 4278962 E-posta: email@covimedical.de

Sorumlu kurum, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenmesinin amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama süresi

Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, veri işleme amacı ortadan kalkana kadar bizimle kalacaktır. Silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye verdiğiniz izni iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka herhangi bir nedenimiz (örneğin vergi veya ticari saklama süreleri) olmadığı sürece verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme işlemi bu nedenler ortadan kalktıktan sonra gerçekleşir.

Yasal veri koruma görevlisi

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atadık.

Mark Alexander Kaldenbach
 Steinwiese 18
 35685 Dillenburg

E-Mail: datenschutz@covimedical.de

ABD'ye ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımı hakkında not

Diğer şeylerin yanı sıra, veri koruma kanunu açısından güvenli olmayan ABD veya diğer üçüncü ülkelerdeki şirketlere ait araçlar kullanıyoruz. Bu araçlar aktif ise kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB'dekine benzer hiçbir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri, ilgili kişi olarak buna karşı yasal işlem başlatmanıza gerek kalmadan kişisel verileri güvenlik makamlarına teslim etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD yetkililerinin (ör. gizli servisler) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işlemesi, değerlendirmesi ve kalıcı olarak saklaması göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi ancak sizin açık rızanız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplamaya ve doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

VERİ İŞLEME ART. 6 ABS'li. 1 LIT. E VEYA F GDPR, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYRICA BU HÜKÜMLERE GÖRE PROFİLLEME İÇİN GEÇERLİDİR. İŞLEME İŞLEMLERİNİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINA DAYALI OLDUĞU İLGİLİ YASAL DAYANAK. İTİRAZ EDERSENİZ, İLGİ ALANINIZA SAHİP OLAN İŞLENMESİ İÇİN ZORUNLU NEDENLER SAĞLAYAMADIK, ARTIK ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEYECEĞİZ, GDPR ART. 21 PAR. 1 GİRİŞİM HAKLARININ İTİRAZINI GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM ETMEK VEYA GENEL BAKIŞ YAPMAYACAĞIZ.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM YAPILMAK AMACIYLA İŞLENİYORSA, KİŞİSEL VERİLERİNİN BU TÜR REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYRICA BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA BAĞLANTILI OLARAK PROFİLLENDİRME İÇİN GEÇERLİDİR. İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI KULLANILMAYACAKTIR (GDPR Madde 21 (2)'ye Göre İtiraz).

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahiplerinin, özellikle mutad meskenlerinin üye devletlerinde, iş yerlerinde veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerde bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı vardır. Temyiz hakkı, diğer idari veya yargısal çözümlere halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde veya size veya üçüncü bir tarafa teslim edilen bir sözleşmenin yerine getirilmesinde otomatik olarak işlediğimiz verilere ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde sahip olma hakkınız vardır. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

SSL veya TLS şifrelemesi

Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://"den "https://"e değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi edinme ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşleme kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır. Bu amaçla istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşleme kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Test süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleştiyse/gerçekleşiyorsa, silinmesi yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal hak talep etmek, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.
  • GDPR Madde 21 Paragraf 1 uyarınca itirazda bulunduysanız, çıkarlarınız ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının öncelikli olduğu henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanması dışında - yalnızca sizin rızanızla veya yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak için veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için kullanılabilir. Avrupa Birliği veya bir üye devlet tarafından işlenen önemli kamu çıkarları.

Reklam e-postalarına itiraz

İstenmeyen reklam ve bilgilendirme materyallerinin gönderilmesine yönelik baskı yükümlülüğü çerçevesinde yayınlanan iletişim verilerinin kullanılmasına işbu vesile ile itiraz ediyoruz. Sayfaların operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4 . Bu web sitesinde veri toplama

Kurabiye

İnternet sayfalarımız sözde "çerezler" kullanır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) cihazınızda saklanırlar. Oturum çerezleri, ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz onları silene veya web tarayıcınız onları otomatik olarak silene kadar cihazınızda kayıtlı kalır.

Bazı durumlarda, web sitemize girdiğinizde üçüncü taraf şirketlerin çerezleri de cihazınızda saklanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, bizim veya sizin belirli üçüncü taraf hizmetlerini (örneğin, ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler) kullanmanızı sağlar.

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri onlarsız çalışmayacaktır (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların gösterimi). Diğer çerezler, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam göstermek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek (gerekli tanımlama bilgileri) veya istediğiniz belirli işlevleri sağlamak (örneğin alışveriş sepeti işlevi için işlevsel tanımlama bilgileri) veya web sitesini optimize etmek için gerekli tanımlama bilgileri (örneğin web izleyicisini ölçmek için tanımlama bilgileri) üzerinde saklanır. Madde 6 Paragraf 1'in temeli yaktı. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanması için çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaati vardır. Tanımlama bilgilerinin saklanması için onay talep edilmişse, ilgili tanımlama bilgileri yalnızca bu onay temelinde saklanır (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent a); rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirileceğiniz ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini engelleyecek ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Çerezler üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanıldığı sürece, bu veri koruma beyanı kapsamında sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı talep edeceğiz.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişilen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmeyecektir.

Bu veriler GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendine göre kaydedilir. Web sitesi operatörünün, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaati vardır - bunun için sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir.

İletişim Formu

İletişim formunu kullanarak bize sorularınızı gönderirseniz, orada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, sorgu formundaki bilgileriniz, sorguyu işleme koymak ve takip eden sorular olması durumunda tarafımızca saklanacaktır. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekli olması koşuluyla, GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize gönderilen sorguların etkin bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent f) veya sizin izninize (GDPR Madde 6 Para. 1 bent. a) dayanmaktadır. ) eğer bu sorgulandıysa.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi isteyinceye, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks ile sorgulama

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, kendisinden türetilen tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil talebiniz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebinizin bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekli olması koşuluyla, GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize gönderilen sorguların etkin bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent f) veya sizin izninize (GDPR Madde 6 Para. 1 bent. a) dayanmaktadır. ) eğer bu sorgulandıysa.

İletişim talepleri yoluyla bize gönderdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi talep edene, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

Hubspot CRM'si

Bu web sitesinde Hubspot CRM kullanıyoruz. Sağlayıcı Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 ABD'dir (bundan böyle Hubspot CRM olarak anılacaktır).

Hubspot CRM, diğer şeylerin yanı sıra, mevcut ve potansiyel müşterileri ve ayrıca müşteri temaslarını yönetmemizi sağlar. Hubspot CRM yardımıyla, farklı kanallar üzerinden e-posta, sosyal medya veya telefon aracılığıyla müşteri etkileşimlerini kaydedebiliyor, sıralayabiliyor ve analiz edebiliyoruz. Bu şekilde toplanan kişisel veriler, potansiyel müşterilerle iletişim veya pazarlama önlemleri (örn. haber bülteni postaları) için değerlendirilebilir ve kullanılabilir. Hubspot CRM ile ayrıca web sitemizdeki kişilerimizin kullanıcı davranışlarını kaydedip analiz edebiliyoruz.

Hubspot CRM, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, mümkün olan en verimli müşteri yönetimi ve müşteri iletişiminde meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının a bendi temelinde gerçekleşir; rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Ayrıntılar Hubspot'un gizlilik politikasında bulunabilir: [https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy] (https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy).

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntıları burada bulabilirsiniz: [https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield] (https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield).

Sipariş işleme sözleşmesi

Hubspot CRM ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık. Bu, Hubspot CRM'nin web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini yalnızca bizim talimatlarımıza ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlayan, veri koruma yasası tarafından şart koşulan bir sözleşmedir.

5 . Analiz araçları ve reklam

Google Etiket Yöneticisi

Google Etiket Yöneticisini kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Etiket Yöneticisi, yardımıyla izleme veya istatistik araçlarını ve diğer teknolojileri web sitemize entegre edebileceğimiz bir araçtır. Google Etiket Yöneticisi herhangi bir kullanıcı profili oluşturmaz, çerezleri kaydetmez ve bağımsız analizler gerçekleştirmez. Yalnızca, kendisi aracılığıyla entegre edilen araçları yönetmek ve yürütmek için kullanılır. Ancak, Google Etiket Yöneticisi, Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine de aktarılabilen IP adresinizi kaydeder.

Google Etiket Yöneticisi, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörünün, web sitesinde çeşitli araçların hızlı ve karmaşık olmayan entegrasyonu ve yönetimi konusunda meşru bir çıkarı vardır. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının a bendi temelinde gerçekleşir; rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Web sitesi operatörü, aşağıdakiler gibi çeşitli kullanım verilerini alır: B. sayfa görünümleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının menşei. Bu veriler, ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir profilde Google tarafından özetlenebilir.

Ayrıca, diğer şeylerin yanı sıra Google Analytics'i kullanabiliriz. Farenizi ve kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydedin. Ayrıca Google Analytics, kaydedilen veri kümelerini desteklemek için çeşitli modelleme yaklaşımları kullanır ve veri analizi için makine öğrenimi teknolojilerini kullanır.

Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (ör. çerezler veya cihaz parmak izi). Bu web sitesinin kullanımı hakkında Google tarafından toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Bu analiz aracı, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının f bendi temelinde kullanılır. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir izin istendiyse (örneğin, çerezlerin saklanmasına yönelik onay), işleme yalnızca GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının a bendi temelinde gerçekleşir; rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntıları burada bulabilirsiniz: [https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/] (https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/).

Microsoft Advertising'in Kullanımı

Web sitemizde Microsoft Corporation'dan (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD; “Microsoft”) Microsoft Advertising kullanıyoruz. Veri işleme, pazarlama ve reklam amaçlarına ve reklam önlemlerinin başarısını ölçme amacına (dönüşüm takibi) hizmet eder. Reklamlarımızdan birini tıklayan ve dönüşüm izleme etiketi bulunan bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğreniriz. Bu kullanıcıların kişisel olarak tanımlanması bu şekilde mümkün değildir. Microsoft Advertising, web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan tanımlama bilgileri ve izleme pikselleri gibi teknolojiler kullanır. Microsoft Advertising tarafından yerleştirilen bir reklama tıkladığınızda, bilgisayarınıza bir dönüşüm izleme tanımlama bilgisi yerleştirilir. Bu çerezin sınırlı bir geçerliliği vardır ve kişisel tanımlama için kullanılmaz. Web sitemizdeki belirli sayfaları ziyaret ederseniz ve çerezin süresi henüz dolmadıysa, biz ve Microsoft, reklamı tıkladığınızı ve bu sayfaya yönlendirildiğinizi söyleyebiliriz. Diğer şeylerin yanı sıra şu bilgiler toplanabilir: IP adresi, Microsoft tarafından atanan tanımlayıcılar (plaka), kullandığınız tarayıcı ve kullandığınız cihaz hakkında bilgiler, yönlendiren URL (web sitemize eriştiğiniz web sitesi), web sitemizin url'si. Verileriniz ABD'ye iletilebilir. AB Komisyonu'nun ABD için yeterlik kararı bulunmamaktadır. Tanımlama bilgilerinin veya benzer teknolojilerin kullanımı, GDPR Madde 6 (1) (a) ile bağlantılı olarak Bölüm 15 (3) cümle 1 TMG'ye dayanarak izninizle gerçekleşir. Kişisel verileriniz, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendi temelinde sizin onayınız ile işlenecektir. İptal noktasına kadar rıza temelinde gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemeden rızanızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Veri koruması ve Microsoft Bing tarafından kullanılan tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli ülkelerinde ABD'ye iletilmeden önce kısaltılacaktır. Tam IP adresi yalnızca ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilecek ve istisnai durumlarda orada kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

tarayıcı eklentisi

Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini önleyebilirsiniz: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de](https:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Google Analytics'teki kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: [https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de](https://support.google. com/analytics / cevap / 6004245? hl = de).

sipariş düzenleniyor

Google ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma makamlarının katı gereksinimlerini tam olarak uyguluyoruz.

Google Analytics'teki demografik özellikler

Bu web sitesi, web sitesi ziyaretçilerine Google reklam ağı içinde uygun reklamları gösterebilmek için Google Analytics'in "demografik özellikler" işlevini kullanır. Bu, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında ifadeler içeren raporların oluşturulmasına olanak tanır. Bu veriler, Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarından ve üçüncü taraf sağlayıcılardan gelen ziyaretçi verilerinden gelir. Bu veriler belirli bir kişiye atanamaz. Bu işlevi istediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarlarından devre dışı bırakabilir veya "Veri toplamaya itiraz" bölümünde açıklandığı gibi verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını genel olarak yasaklayabilirsiniz.

Google Analytics e-ticaret takibi

Bu web sitesi, Google Analytics'in "E-Ticaret-Takip" işlevini kullanır. E-ticaret takibinin yardımıyla, web sitesi operatörü, çevrimiçi pazarlama kampanyalarını iyileştirmek için web sitesi ziyaretçilerinin satın alma davranışlarını analiz edebilir. Verilen siparişler, ortalama sipariş değerleri, kargo ücretleri ve ürünün görüntülenmesinden satın alınmasına kadar geçen süre gibi bilgiler kayıt altına alınır. Bu veriler, ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir işlem kimliği altında Google tarafından özetlenebilir.

depolama süresi

Google tarafından çerezler, kullanıcı kimlikleri (ör. kullanıcı kimliği) veya reklam kimlikleri (ör. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) ile bağlantılı kullanıcı ve etkinlik düzeyinde saklanan veriler 14 ay sonra anonimleştirilir veya silinir. Bununla ilgili ayrıntıları aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz: [https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de](https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl =de)

Google Reklamları

Web sitesi operatörü Google Ads'ü kullanır. Google Ads, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda tarafından sağlanan bir çevrimiçi reklamcılık programıdır.

Google Ads, kullanıcı Google'da belirli arama terimlerini girdiğinde (anahtar kelime hedefleme) Google arama motorunda veya üçüncü taraf web sitelerinde reklam göstermemizi sağlar. Ayrıca, Google'da bulunan kullanıcı verilerine (ör. konum verileri ve ilgi alanları) (hedef grup hedefleme) dayalı olarak hedeflenen reklamlar görüntülenebilir. Web sitesi operatörü olarak, örneğin hangi arama terimlerinin reklamlarımızın görüntülenmesine yol açtığını ve kaç reklamın karşılık gelen tıklamalara yol açtığını analiz ederek bu verileri nicel olarak değerlendirebiliriz.

Google Ads'ün kullanımı, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörünün, hizmet ürünlerini mümkün olduğunca etkili bir şekilde pazarlamak konusunda meşru bir çıkarı vardır.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntıları burada bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy/frameworks ve https://privacy.google.com/businesses/ controllerterms /mccs/.

Google dönüşüm izleme

Bu web sitesi Google Dönüşüm İzleme'yi kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google dönüşüm izlemenin yardımıyla, biz ve Google, kullanıcının belirli işlemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlayabiliriz. Örneğin, web sitemizdeki hangi düğmelere ne sıklıkta tıklandığını ve hangi ürünlerin özellikle sık görüntülendiğini veya satın alındığını değerlendirebiliriz. Bu bilgiler, dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımızı tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve hangi işlemleri yaptıklarını öğreniyoruz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir bilgi almıyoruz. Google, tanımlama için çerezleri veya karşılaştırılabilir tanıma teknolojilerini kullanır.

Google Dönüşüm İzleme'nin kullanımı, GDPR'nin 6. Maddesinin 1 lit.f paragrafına dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir izin istendiyse (örneğin, çerezlerin saklanmasına yönelik onay), işleme yalnızca GDPR'nin 6. Maddesinin 1. paragrafının a bendi temelinde gerçekleşir; rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google'ın veri koruma hükümlerinde Google Dönüşüm İzleme hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

6 . Bülten

bülten verileri

Web sitesinde sunulan haber bültenini almak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresine ve sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu doğrulamamızı sağlayan bilgilere ihtiyacımız var ve bu e-postayı almayı kabul ediyorsunuz. haber bülteni. Daha fazla veri toplanmaz veya yalnızca gönüllü olarak toplanır. Bu verileri yalnızca talep edilen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü şahıslara aktarmayız.

Haber bülteni kayıt formuna girilen verilerin işlenmesi yalnızca sizin onayınız temelinde gerçekleşir (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent a). Verilerin, e-posta adresinin ve bunların haber bülteni göndermek için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, örneğin haber bültenindeki "Aboneliği iptal et" bağlantısı aracılığıyla iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Haber bültenine abone olmak amacıyla bizimle sakladığınız veriler, siz haber bülteni aboneliğinden çıkana kadar biz veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından saklanacak ve haber bülteni aboneliğinden çıktıktan sonra veya amacın ardından haber bülteni dağıtım listesinden silinecektir. varlığı sona ermiştir. Meşru menfaatimiz çerçevesinde, Madde 6 Paragraf 1 lit.

Haber bülteni dağıtım listesinden çıkarıldıktan sonra, gelecekteki postaları önlemek için e-posta adresiniz tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler sadece bu amaçla kullanılacak ve başka verilerle birleştirilmeyecektir. Bu, haber bültenleri gönderirken yasal gerekliliklere uygunluk konusunda hem sizin hem de bizim menfaatimize hizmet eder (GDPR Madde 6 Fıkra 1 lit. f anlamındaki meşru menfaat). Kara listedeki depolama, zamanla sınırlı değildir. Menfaatinizin meşru menfaatlerimizden ağır basması şartıyla saklamaya itiraz edebilirsiniz.

7 . Eklentiler ve araçlar

Genişletilmiş veri korumasına sahip YouTube

Bu web sitesi YouTube'dan videoları entegre eder. Web sitesinin işletmecisi Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

YouTube'u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube'a göre bu mod, YouTube'un videoyu izlemeden önce bu web sitesine gelen ziyaretçiler hakkında herhangi bir bilgi saklamamasını sağlar. Bununla birlikte, verilerin YouTube ortaklarına aktarılması, genişletilmiş veri koruma modu tarafından mutlaka hariç tutulmaz. YouTube - bir video izleyip izlemediğinizden bağımsız olarak - Google DoubleClick ağına bu şekilde bağlanır.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlattığınız anda, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. YouTube sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. YouTube hesabınıza giriş yaptıysanız, YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Ayrıca, bir video başlattıktan sonra YouTube, cihazınıza çeşitli çerezler kaydedebilir veya benzer tanıma teknolojileri (ör. cihaz parmak izi) kullanabilir. Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi alabilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra kullanılır. video istatistiklerini toplamak, kullanılabilirliği artırmak ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

Gerekirse, üzerinde hiçbir etkimiz olmayan bir YouTube videosunun başlatılmasından sonra başka veri işleme işlemleri tetiklenebilir.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılır. Bu, 6. Maddenin 1. Fıkrasının anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder. rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

YouTube'da veri koruması hakkında daha fazla bilgiyi şu adresteki veri koruma beyanında bulabilirsiniz: [https://policies.google.com/privacy?hl=de] (https://policies.google.com/privacy?hl=de ).

Google Web Yazı Tipleri (yerel barındırma)

Bu sayfa, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan web yazı tiplerini kullanır. Google Yazı Tipleri yerel olarak yüklenir. Google sunucularına bağlantı yok.

Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgiyi https://developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https: / /policies.google.com/privacy?hl=de.

Harika Yazı Tipi (yerel barındırma)

Bu site, fontların tek tip gösterimi için Font Awesome'i kullanır. Font Awesome yerel olarak yüklenir. Fonticons, Inc. sunucularına bağlantı yok.

Font Awesome hakkında daha fazla bilgiyi Font Awesome için şu adresteki veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://fontawesome.com/privacy .

Google Haritalar

Bu site Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Haritalar'ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle Google'a iletilir ve Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularda saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Google Haritalar etkinleştirilirse, Google, yazı tiplerini tek tip olarak görüntülemek amacıyla Google Web Yazı Tiplerini kullanabilir. Google Haritalar'ı çağırdığınızda, metinleri ve yazı tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için tarayıcınız gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Google Haritalar'ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumunun yararınadır ve web sitesinde belirttiğimiz yerleri bulmayı kolaylaştırır. Bu, 6. Maddenin 1. Fıkrasının anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder. rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntıları burada bulabilirsiniz: [https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/] (https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/) ve https://privacy.google.com/ işletmeler /gdprcontrollerterms/sccs/.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

8.. e-ticaret ve ödeme sağlayıcıları

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)

Kişisel verileri yalnızca yasal ilişkinin (envanter verileri) kurulması, içerik tasarımı veya değiştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Bu, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendi temelinde yapılır. Bu web sitesinin kullanımına ilişkin kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmeti kullanması veya faturalandırması için gerekli olduğu sürece toplar, işler ve kullanırız.

Toplanan müşteri verileri, sipariş tamamlandıktan veya iş ilişkisi sona erdikten sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.

9 . Sesli ve görüntülü konferans

veri işleme

Müşterilerimizle iletişim için çevrimiçi konferans araçlarını kullanıyoruz. Kullandığımız bireysel araçlar aşağıda listelenmiştir. Bizimle İnternet üzerinden video veya sesli konferans yoluyla iletişim kurarsanız, kişisel verileriniz biz ve ilgili konferans aracının sağlayıcısı tarafından kaydedilecek ve işlenecektir.

Konferans araçları, araçları kullanmak için sağladığınız / kullandığınız tüm verileri (e-posta adresi ve/veya telefon numaranız) toplar. Konferans araçları ayrıca konferansın süresini, konferansa katılımın başlangıç ve bitişini (zamanını), katılımcı sayısını ve iletişim süreciyle bağlantılı diğer “bağlam bilgilerini” (meta veriler) işler.

Ayrıca, aracın sağlayıcısı, çevrimiçi iletişimi yürütmek için gerekli olan tüm teknik verileri işler. Buna özellikle IP adresleri, MAC adresleri, cihaz kimlikleri, cihaz tipi, işletim sistemi tipi ve versiyonu, istemci versiyonu, kamera tipi, mikrofon veya hoparlör ve ayrıca bağlantı tipi dahildir.

Araç içinde içerik değiştirilir, yüklenir veya başka bir şekilde kullanıma sunulursa, araç sağlayıcının sunucularında da depolanır. Bu tür içerikler, özellikle bulut kayıtları, sohbet / anlık mesajlar, sesli mesajlar, yüklenen fotoğraflar ve videolar, dosyalar, beyaz tahtalar ve hizmeti kullanırken paylaşılan diğer bilgileri içerir.

Lütfen kullanılan araçların veri işleme operasyonları üzerinde tam bir etkiye sahip olmadığımızı unutmayın. Seçeneklerimiz büyük ölçüde ilgili sağlayıcının şirket politikasına dayanmaktadır. Konferans araçları tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi, bu metin altında listelediğimiz, kullanılan araçların veri koruma beyanlarında bulunabilir.

Amaç ve yasal dayanak

Konferans araçları, olası veya mevcut sözleşme ortaklarıyla iletişim kurmak veya müşterilerimize belirli hizmetler sunmak için kullanılır (GDPR Madde 6 paragraf 1 bent b). Ayrıca, araçların kullanımı, bizimle veya şirketimizle iletişimi genel olarak basitleştirmeye ve hızlandırmaya hizmet eder (GDPR Madde 6 Fıkra 1 lit. f anlamındaki meşru menfaat). Rıza talep edilmişse, bu rıza esas alınarak ilgili araçlar kullanılır; rıza, gelecek için geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

depolama süresi

Video ve konferans araçları aracılığıyla doğrudan tarafımızca toplanan veriler, bizden silmemizi istediğinizde, saklama izninizi iptal ettiğinizde veya veri saklama amacı artık geçerli olmadığında sistemlerimizden silinecektir. Kaydedilen çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda kalır. Zorunlu yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.

Konferans araçlarının operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ayrıntılar için lütfen doğrudan konferans araçlarının operatörleriyle iletişime geçin.

Kullanılmış konferans araçları

Aşağıdaki konferans araçlarını kullanıyoruz:

Microsoft Ekipleri

Microsoft Teams kullanıyoruz. Sağlayıcı Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD'dir. Veri işlemeyle ilgili ayrıntılar Microsoft Teams veri koruma beyanında bulunabilir: [https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement] (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

Bir sipariş işleme sözleşmesinin imzalanması

Microsoft Teams sağlayıcısıyla bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık ve Microsoft Teams'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguladık.