Skip to content

Datenschutz­erklärung

1. Veri korumaya genel bakış

Genel bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğu hakkında basit bir genel fikir sunar. Kişisel veriler, şahsen kimliğinizin tespit edilmesine yarayabilecek tüm verilerdir. Veri koruma konusunda ayrıntılı bilgiyi bu metnin altında bulunan veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesinde veriler web sitesi sahibi tarafından işlenir. Web sitesi sahibinin iletişim bilgilerini bu veri beyanının ” Sorumlu merci hakkında bilgi” bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Verilerinizi toplamamızın bir yolu bunları bize bildirmenizdir. Bu veriler örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler otomatik olarak veya onay vermenizin ardından web sitesini ziyaret etmeniz halinde IT sistemlerimiz tarafından toplanır. Bunlar esas olarak teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın açıldığı saat). Web sitesine girdiğinizde bu veriler otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı web sitesinin hatasız bir şekilde kullanıma sunulması için toplanır. Başka bir kısmı kullanıcı davranışı analiz etmek amacıyla kullanılabilir.

Verilerinize ilişkin olarak hangi haklara sahipsiniz?

İstediğiniz zaman size ait kayıtlı kişisel verilerin menşei, alıcısı ve amacı hakkında ücretsiz bir şekilde bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Verilerin işlenmesine onay verdiyseniz bu onayı ileride her zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca belirli koşullarda kişisel verilerinizi işlemenin sınırlandırılmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Bunlardan başka yetkili denetim kurumuna şikayette bulunma hakkınız da vardır.

Bu konulardaki ve veri koruma konusundaki başka sorularınız hakkında her zaman bize başvurabilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara ait araçlar

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu değerlendirme, esas olarak analiz programları olarak anılan programlarla yapılmaktadır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

2. Barındırma ve içerik dağıtım ağları (CDN)

Harici barındırma

Bu web sitesi harici bir hizmet sağlayıcı tarafından barındırılmaktadır (barındırma hizmeti sağlayıcısı). Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler barındırma hizmeti sağlayıcısının sunucularında saklanır. Bu veriler özellikle IP adresleri, iletişim talepleri, üst veriler ve iletişim verileri, sözleşme verileri, irtibat verileri, adlar, web sitesi erişimleri ve bir web sitesi üzerinden oluşturulan başka veriler olabilir.

Barındırma hizmeti, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle olan sözleşmelerin yerine getirilmesi amacıyla (Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi 1. fıkrası b bendi) ve çevrim içi sunduğumuz hizmetlerin profesyonel bir hizmet sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması için (Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi 1. fıkrası f bendi) kullanılmaktadır.

Barındırma hizmeti sağlayıcımız, yalnızca vermekle yükümlü olduğu hizmeti yerine getirmek için gerektiği kadar işleyecek ve verilere ilişkin talimatlarımıza uyacaktır.

Aşağıdaki barındırma hizmeti sağlayıcısını kullanmaktayız:

Strato AG
Pascalstraße 10
10587 Berlin

3. Genel bilgiler ve yükümlülük bilgileri

Veri koruma

Bu sayfaların sahipleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli tutuyor, ilgili yasal veri gizliliği hükümlerine ve bu veri gizliliği beyanına uygun şekilde işliyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda farklı kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, şahsen kimliğinizin tespit edilmesine yarayabilecek verilerdir. Bu veri koruma beyanı, ne gibi veriler topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Bunun nasıl ve hangi amaçla gerçekleştiğini de açıklar.

İnternette veri aktarımının (örn. e-posta ile iletişim halinde) güvenlik açıklarına sahip olabileceğini hatırlatırız. Verilerin hiçbir açık olmaksızın üçüncü tarafların erişiminden korunması mümkün değildir.

Sorumlu merci hakkında bilgi

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu merci:

CoviMedical GmbH
Steinwiese 18
35685 Dillenburg

Telefon: 02771-4278962
E-posta: email@covimedical.de

Sorumlu merci, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (örn.adlar, e-posta adresleri vb.) ne amaçla ve ne yollarla işleneceğine karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Kayıt süresi

Bu veri koruma beyanında özel bir kayıt süresi belirtilmediği sürece kişisel verilerinizi veri işleme amacı ortadan kalkana kadar tutarız. Haklı gerekçeyle silme talebinde bulunmanız veya verilerin işlenmesine verdiğiniz onayı iptal etmeniz halinde kişisel verilerinizi saklamak için hukuken izin verilen başka bir gerekçemiz yoksa (örn.vergi veya ticaret kanunu uyarınca öngörülen saklama süreleri) verileriniz silinir; böyle bir gerekçemiz olması halinde bu gerekçeler ortadan kalktıktan sonra silinir.

Verilerin ABD’ ye iletilmesi hakkında bilgi

Web sitemizde merkezi ABD’ de bulunan şirketlere ait araçlar da bulunmaktadır. Bu araçlar etkin olduğunda kişisel verileriniz ilgili şirketin ABD sunucularına iletilebilir. ABD’ nin AB veri koruma hukuku açısından güvenli bir üçüncü taraf devlet olmadığını hatırlatırız. ABD şirketleri, kişisel verileri güvenlik kurumlarına vermekle yükümlüdür ve verilerin sahibi olarak siz buna karşı yasal yollara başvuramazsınız. Bundan dolayı ABD kurumlarının (örn.gizli servis) ABD sunucularında bulunan verilerinizi gözetleme amacıyla işlemesi, değerlendirmesi ve kalıcı olarak kaydetmesi mümkündür. Bu işleme faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır.

Verilerin işlenmesine verdiğiniz onayın iptali

Birçok veri işleme prosedürü, sadece açık bir şekilde onay vermeniz halinde yapılabilmektedir. Daha önce vermiş olduğunuz bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal, iptale kadar gerçekleştirilmiş olan veri işleme faaliyetlerinin meşruiyetine halel getirmez.

Özel durumlarda verilerin toplanmasına ve doğrudan reklam yapılmasına itiraz hakkı (Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 21. maddesi)

VERİ İŞLEMENİN AVRUPA GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ (DSGVO) 6. MADDESİ 1. FIKRASI E BENDİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE KENDİ ÖZEL DURUMLARINIZDAN DOĞAN SEBEPLERLE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU HAK, BU HÜKÜMLERE DAYANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. VERİ İŞLEMENİN DAYANDIĞI İLGİLİ YASAL DAYANAĞI BU VERİ KORUMA BEYANINDA BULABİLİRSİNİZ. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE VERİLERİ İŞLEMEK İÇİN ÇIKARLARINIZA, HAKLARINIZA VE MUAFİYETLERİNİZE ÜSTÜN GELEN, MUHAFAZA EDİLEN, MÜCBİR GEREKÇELER İSPAT EDEMEDİĞİMİZ YA DA VERİLER YASAL HAKLARIN KULLANILMASI, UYGULANMASI VEYA SAVUNULMASI AMACIYLA İŞLENMEDİĞİ SÜRECE KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEYİ BIRAKACAĞIZ AVRUPA GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ (DSGVO 21. MADDESİ 1. FIKRASI UYARINCA İTİRAZ).

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRUDAN REKLAM YAPMA AMACIYLA İŞLENMESİ HALİNDE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN HAKKINIZDAKİ KİŞİSEL VERİLERİN BU ŞEKİLDE REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİNE İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİPSİNİZ; BU HAK, BU ŞEKİLDE DOĞRUDAN REKLAMA İLİŞKİN PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ ETMENİZİN ARDINDAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ BİR DAHA DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (AVRUPA GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ (DSGVO) 21. MADDESİ 2. FIKRASI UYARINCA İTİRAZ).

Yetkili denetim kurumuna şikayette bulunma hakkı

Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (DSGVO) ihlal edilmesi halinde mağdurlar, özellikle de olağan ikamet adreslerinin, iş yerlerinin veya ihlalin gerçekleştiği zannedilen yerin bulunduğu üye ülkedeki olmak üzere bir denetim kurumuna şikayette bulunma hakkına sahiptirler. Şikayet hakkı, idare hukuku esas alınarak veya mahkeme yoluyla uygulanacak başka hukuki çözümlere halel getirmez.

Veri taşınabilirliği hakkı

Verdiğiniz onay çerçevesinde veya bir sözleşmeyi yerine getirmek için otomatik olarak işlediğimiz verilerin yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir biçimde kendinize veya üçüncü bir tarafa verilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumluya doğrudan aktarılmasını istemeniz halinde veriler ancak teknik olarak mümkün olması koşuluyla aktarılır.

SSL veya TLS şifreleme

Bu site güvenlik nedeniyle ve örneğin sitenin sahibi olarak bize gönderdiğiniz siparişler, sorgular gibi gizli içeriklerin aktarımının korunması için SSL veya TSL şifreleme kullanmaktadır. Bağlantının şifreli olduğunu tarayıcınızın adres satırının ” http://” iken ” https://” olarak değişmesinden ve tarayıcınızın satırında bulunan kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TSL şifreleme devredeyken bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Bilgi alma, silme ve düzeltme

Geçerli yasal hükümler çerçevesinde her zaman ücretsiz olarak kayıtlı kişisel verileriniz, bunların menşei, alıcısı ve veri işlemenin nedeni hakkında bilgi alma hakkına ve gerekirse bu verilerin düzeltilmesi veya düzeltilmesi hakkına sahipsiniz. Bu konulardaki ve kişisel veriler konusundaki başka sorularınız hakkında her zaman bize başvurabilirsiniz.

İşlemenin sınırlandırılması hakkı

Kişisel verilerinizi işlemenin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için istediğiniz zaman bize başvurabilirsiniz. İşlemenin sınırlandırılması hakkı aşağıdaki durumlarda doğar:

  • Bizde kayıtlı kişisel verilerinizin doğruluğunu kabul etmemeniz halinde genelde bu durumu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız olur. Kontrol süresi boyunca kişisel verilerinizi işlemenin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı bir şekilde işlenmiş/işleniyor olması halinde bunların silinmesi yerine veri işlemenin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize bizim artık ihtiyacımız kalmadığında, ancak sizin yasal haklarınızı kullanmak, savunmak veya uygulamak amacıyla bunlara ihtiyacınız olması halinde bunların silinmesi yerine kişisel verilerinizi işlemeyi sınırlandırma talebinde bulunma hakkına sahipsiniz.
  • Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 21. maddesi 1. fıkrası uyarınca itirazda bulunmanız halinde sizin çıkarlarınız ile bizim çıkarlarımız arasında bir değerlendirme yapılması gerekir. Kimin çıkarlarının üstün geldiği kesinleşene kadar kişisel verilerinizi işlemenin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlandırdığınızda bu veriler, kaydedilmeleri hariç olmak üzere yalnızca sizin onayınızla ya da yasal hakların kullanılması, uygulanması veya savunulması ya da başka gerçek veya tüzel kişilerin haklarının korunması amacıyla ya da Avrupa Birliği veya üye bir ülkenin önemli kamusal çıkarları nedeniyle işlenebilir.

4. Bu web sitesinde veri toplama

Çerezler

İnternet sitelerimiz, çerezler olarak adlandırılan tanımlama bilgileri kullanmaktadır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza zarar vermez. Bunlar cihazınızda ya oturumun süresi boyunca geçici olarak (oturum çerezleri) ya da kalıcı olarak (kalıcı çerezler) kaydedilir. Ziyaretiniz sona erdikten sonra oturum çerezleri otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz bunları kendiniz silene veya web tarayıcınız bunları otomatik olarak silene kadar cihazınızda kalır.

Sayfamıza girdiğinizde cihazınıza kaydedilen çerezlerin bazıları üçüncü taraf şirketlere ait çerezler de olabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bu çerezler, bize veya size üçüncü taraf şirketin sunduğu belirli hizmetlerden yararlanma olanağı sağlar (örn. ödeme hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çerezler).

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Birçok çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmaz (örn. ürün sepeti işlevi veya videoların gösterilmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışının değerlendirilmesi veya reklam gösterilmesi içindir.

Elektronik iletişim işleminin gerçekleştirilmesi (gerekli çerezler) veya sizin tarafınızdan istenen belirli işlevlerin kullanıma sunulması (işlevsel çerezler, örn. ürün sepeti işlevi için) veya web sitesinin optimize edilmesi (örn.web izleyicilerinin ölçülmesine yönelik çerezler) için gereken çerezler, başka bir yasal gerekçe belirtilmediği sürece Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi 1. fıkrası f bendi çerçevesinde kaydedilir. Web sitesi sahibinin verdiği hizmetlerin teknik açıdan hatasız ve en iyi şekilde sunulabilmesi için çerezlerin kaydedilmesi konusunda meşru bir çıkarı vardır. Çerezlerin kaydedilmesine yönelik bir onay istenmiş olması halinde ilgili çerezler yalnızca bu onay çerçevesinde kaydedilir (Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi 1. fıkrası a bendi); bu onay her zaman iptal edilebilir.

Çerezlerin oluşturulması hakkında size bilgi verilecek, çerezlere sadece münferit durumlarda izin verebileceğiniz, belirli durumlar için veya genel olarak çerezler kabul edilmeyecek ve tarayıcı kapatıldığında çerezler otomatik olarak silinmesi etkinleştirilecek şekilde tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakıldığında bu web sayfasının işlevselliği kısıtlanabilir.

Üçüncü taraf şirketlere ait veya analiz amacı taşıyan çerezler kullanıldığında bu veri koruma beyanı çerçevesinde sizi bu konuda ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekiyorsa onayınızı isteyeceğiz.

İletişim formu

İletişim formu ile bize bir başvuru gönderdiğinizde başvuru formunda verdiğiniz bilgiler ve burada belirttiğiniz iletişim bilgileri başvurunuzun işleme alınması amacıyla ve daha sonraki sorular için bizde kaydedilir. Bu verileri, onayınız olmadan başka taraflara vermeyiz.

Talebinizin bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi veya sözleşmeden önce gerçekleştirilen çalışmaların yürütülmesi ile bağlantılı olması halinde bu veriler Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi 1. fıkrası b bendi çerçevesinde işlenir. Diğer tüm durumlarda işleme, bize yöneltilen taleplerin işleme alınması konusundaki meşru çıkarlarımıza (Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi 1. fıkrası f bendi) veya istenmişse verdiğiniz onaya (Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6 maddesi 1. fıkrası a bendi) dayanır.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi talep edene, kayıt için verdiğiniz onayı iptal edene veya verilerin kaydedilmesini gerektiren amaç ortadan kalkana (örn. talebinizin işlemleri tamamlandıktan sonra) kadar bizde kalır. Özellikle de saklama süreleri olmak üzere mücbir yasal hükümlere halel gelmez.

E-posta, telefon veya faks yolu ile talep

Bizimle e-posta, telefon veya faks yolu ile iletişim kurmanız halinde bundan kaynaklanan tüm kişisel veriler (ad, talep) isteğinizin işleme alınması amacıyla bizde kaydedilir ve işlenir. Bu verileri, onayınız olmadan başka taraflara vermeyiz.

Talebinizin bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi veya sözleşmeden önce gerçekleştirilen çalışmaların yürütülmesi ile bağlantılı olması halinde bu veriler Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi 1. fıkrası b bendi çerçevesinde işlenir. Diğer tüm durumlarda işleme, bize yöneltilen taleplerin işleme alınması konusundaki meşru çıkarlarımıza (Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesi 1. fıkrası f bendi) veya istenmişse verdiğiniz onaya (Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6 maddesi 1. fıkrası a bendi) dayanır.

İletişim talebi ile bize gönderdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi talep edene, kayıt için verdiğiniz onayı iptal edene veya verilerin kaydedilmesini gerektiren amaç ortadan kalkana (örn.isteğinizin işlemleri tamamlandıktan sonra) kadar bizde kalır. Özellikle de yasal saklama süreleri olmak üzere mücbir yasal hükümlere halel gelmez.

5. Haber bülteni

Haber bülteni verileri

Web sitesinde sunulan haber bültenini almak istemeniz halinde bize bir e-posta adresi ile belirttiğiniz e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve haber bültenini almayı kabul ettiğinizi kontrol edebilmemizi sağlayan bilgiler vermeniz gerekir. Diğer veriler toplanmaz veya gönüllü olarak verilirse toplanır. Bu verileri yalnızca talep edilen bilgilerin gönderilmesi için kullanmakta ve üçüncü taraflara iletmemekteyiz.

Haber bülteni başvuru formuna girilen veriler, sadece verdiğiniz onay (Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6 maddesi 1. fıkrası a bendi) çerçevesinde işlenir. Verilerin, e-posta adresinin kaydedilmesi ve bunların haber bültenini göndermek amacıyla kullanılması için verdiğiniz onayı istediğiniz zaman örneğin haber bültenindeki ” Aboneliği sonlandır” bağlantısı yardımıyla iptal edebilirsiniz. İptal, halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme faaliyetlerinin meşruiyetine halel getirmez.

Haber bültenini almak için bize verdiğiniz veriler, haber bülteni aboneliğiniz sona erene kadar bizde veya haber bülteni hizmet sağlayıcısında kaydedilir ve haber bülteni aboneliğiniz durduktan sonra veya amaç ortadan kalktıktan sonra haber bülteni dağıtım listesinden silinir. Haber bülteni dağıtıcımızdaki e-posta adreslerini kendi takdirimize göre Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6 maddesi 1. fıkrası f bendi uyarınca meşru çıkarlarımız çerçevesinde silme veya bloke etme hakkımız saklıdır.

Haber bülteni dağıtım listesinden çıkmanızın ardından e-posta adresiniz, gelecekte herhangi bir posta gönderilmesini önlemek amacıyla bizde veya haber bülteni hizmet sağlayıcısında gerekirse bir kara listeye kaydedilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılır ve başka verilerle bir araya getirilmez. Bu hem sizin çıkarlarınız içindir hem de haber bülteni gönderimine ilişkin yasal hükümlere uyma konusundaki bizim çıkarlarımız içindir (Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6 maddesi 1. fıkrası f bendi uyarınca meşru çıkar). Kara listeye kayıt herhangi bir süreye tabi değildir. Çıkarlarınızın bizim meşru çıkarımıza üstün gelmesi şartıyla bu kayda itiraz edebilirsiniz.

6. Eklentiler ve araçlar

Font Awesome (yerel barındırma)

Bu site, yazı türlerinin standart olarak gösterilmesi için Font Awesome kullanmaktadır. Font Awesome yerel olarak yüklenir. Bu kapsamda Fonticons, Inc.  sunucuları ile bağlantı kurulmaz.

Font Awesome hakkında daha fazla bilgiyi, şu adresteki Font Awesome veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://fontawesome.com/privacy.

Google Haritalar

Bu site Google Haritalar harita hizmetinden yararlanmaktadır. Hizmet sağlayıcı, merkezi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde bulunan Google Ireland Limited (” Google”) şirketidir.

Google Haritalar hizmetinin fonksiyonlarından yararlanmak için IP adresinizin kaydedilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler genel olarak Google’ın ABD’ de bulunan bir sunucusuna gönderilerek burada saklanır. Bu sitenin hizmet sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde bir etkisi yoktur.

Google Haritalar, çevrim içi olarak sunduğumuz hizmetlerin cazip bir şekilde gösterilmesi ve web sitesinde belirttiğimiz yerlerin kolay bir şekilde bulunabilmesi için kullanılmaktadır. Bu husus, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6 maddesi 1. fıkrası f bendi uyarınca meşru bir çıkardır. Uygun bir onay istenmiş olması halinde veriler yalnızca Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6 maddesi 1. fıkrası a bendi çerçevesinde işlenir; bu onay her zaman iptal edilebilir.

ABD’ ye veri aktarımı, AB Komisyonunun standart sözleşme şartları esasına dayanır. Ayrıntıları burada bulabilirsiniz: https://privacy.google.om/businesses/gdprcontrollerterms/ ve https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Kullanıcı verilerinin nasıl kullanıldığına dair daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

Kaynak: https://www.e-recht24.de